วัดป่าหนองสามขา

หนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
Cover2
A (3)
A (6)
IMG_8352
Icon78_ed
previous arrow
next arrow

หลังจากที่ พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ออกจากหมู่บ้านปายสองแง่มาแล้ว วัดป่าหนองสามขา ในอดีตตอนนั้นยังเป็นวัดร้าง พระอาจารย์ท่านได้พิจารณาเห็นถึงความเหมาะสมในการอยู่บำเพ็ญสมณะธรรม จึงได้อยู่พำนักเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจแก่ชาวบ้านหนองสามขา
หลังจาก พระอาจารย์ได้พาคณะพระเณร พร้อมศิษยานุศิษย์ กลับมายังวัดป่าหนองสามขา เพื่อมาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เผยแพร่ศาสนา ต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งการสร้างถาวรวัตถุทั้งศาลา ทำโครงการดีส่งต่อดี งานทอดผ้าป่าสามัคคี รวมถึงการสร้างองค์พระประธานหินแกะสลัก โดยในครั้งนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมาร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพระอาจารย์เมตตาให้ใช้ชื่อพระประธาน พระศรีมหาวิมุตติธรรม ประดิษฐาน ณ วัดป่าหนองสามขาแห่งนี้