หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 7

7 (11)_ed
7 (12)_ed
7 (14)_ed
7 (15)_ed
7 (16)_ed
7 (17)_ed
previous arrow
next arrow
7 (11)_ed
7 (12)_ed
7 (14)_ed
7 (15)_ed
7 (16)_ed
7 (17)_ed
previous arrow
next arrow

วันที่ 23 สิงหาคม 2558
ณ บ้านใหม่พัฒนา
และ บ้านห้วยมง

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
แจกทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
รวมยอดเงินทำบุญ 57,703 บาท

4 (4)_ed
4 (6)_ed
4 (7)_ed
4 (8)_ed
4 (9)_ed
4 (10)_ed
4 (11)_ed
4 (12)_ed
4 (13)_ed
4 (14)_ed
4 (15)_ed
4 (16)_ed
4 (17)_ed
4 (18)_ed
4 (19)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow