หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 6

6 (2)_ed
6 (3)_ed
6 (5)_ed
6 (8)_ed
6 (9)_ed
6 (10)_ed
previous arrow
next arrow
6 (2)_ed
6 (3)_ed
6 (5)_ed
6 (8)_ed
6 (9)_ed
6 (10)_ed
previous arrow
next arrow

วันที่ 13 มิถุนายน 2558
ณ บ้านหนองสามขา
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เลี้ยงอาหารกลางวัน
แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สมทบทุนบูรณะห้องสมุดโรงเรียน
สมทบทุนปัจจัยถมดินปรับบริเวณวัดป่าหนองสามขา
รวมยอดเงินทำบุญ 214,000 บาท

4 (4)_ed
4 (6)_ed
4 (7)_ed
4 (8)_ed
4 (9)_ed
4 (10)_ed
4 (11)_ed
4 (12)_ed
4 (13)_ed
4 (14)_ed
4 (15)_ed
4 (16)_ed
4 (17)_ed
4 (18)_ed
4 (19)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow