หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 5

5-2 (1)_ed
5-2 (2)_ed
5-2 (4)_ed
5-2 (5)_ed
5-2 (6)_ed
5-2 (7)_ed
previous arrow
next arrow
5-2 (1)_ed
5-2 (2)_ed
5-2 (4)_ed
5-2 (5)_ed
5-2 (6)_ed
5-2 (7)_ed
previous arrow
next arrow

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558  ณ บ้านต๋อม อ.เมืองปาน
เลี้ยงอาหารกลางวัน  แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนชาวเขา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ
มอบกลองปูจา แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน บูรณะวัดกลาง บ้านดอนไฟ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม
อบรมธรรมะ แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนบ้านฟ่อน
รวมยอดเงินทำบุญ 280,291.50 บาท

4 (4)_ed
4 (6)_ed
4 (7)_ed
4 (8)_ed
4 (9)_ed
4 (10)_ed
4 (11)_ed
4 (12)_ed
4 (13)_ed
4 (14)_ed
4 (15)_ed
4 (16)_ed
4 (17)_ed
4 (18)_ed
4 (19)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow