หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 3

3-1 (1)_ed
3-1 (3)_ed
3-1 (6)_ed
3-2 (2)_ED
3-2 (3)_ED
3-2 (4)_ED
3-2 (6)_ED
3-2 (7)_ED
3-2 (9)_ED
3-2 (10)_ED
3-2 (13)_ED
3-2 (14)_ED
3-2 (16)_ED
previous arrow
next arrow
3-1 (1)_ed
3-1 (3)_ed
3-1 (6)_ed
3-2 (2)_ED
3-2 (3)_ED
3-2 (4)_ED
3-2 (6)_ED
3-2 (7)_ED
3-2 (9)_ED
3-2 (10)_ED
3-2 (13)_ED
3-2 (14)_ED
3-2 (16)_ED
previous arrow
next arrow

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ พระธาตุป๋อมป๋อ อ.ห้างฉัตร และ บ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ
บูรณะพระธาตุและบริเวณโดยรอบ เลี้ยงอาหารกลางวัน
แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ โรงพยาบาลลำปาง
มอบทุนสร้างหอผู้ป่วยหนัก ผ่าตัดหัวใจ และทุนซื้ออุปกรณ์ผ่าตัด
รวมยอดเงินทำบุญ 1,340,717 บาท

VDO ที่เกียวข้อง