หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 2

2 (1)_ed
2 (2)_ed
2 (3)_ed
2 (4)_ed
2 (5)_ed
2 (6)_ed
2 (7)_ed
2 (8)_ed
2 (9)_ed
2 (10)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow
2 (1)_ed
2 (2)_ed
2 (3)_ed
2 (4)_ed
2 (5)_ed
2 (6)_ed
2 (7)_ed
2 (8)_ed
2 (9)_ed
2 (10)_ed
ปก_ed
previous arrow
next arrow

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ ชุมชนมลาบรี อ.เวียงสา จ.น่าน
ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ให้ชนเผ่าผีตองเหลือง

 

VDO ที่เกียวข้อง