หมวดโครงการดีส่งต่อดีครั้งที่ 1

1 (1)_ed
1 (2)_ed
1 (3)_ed
1 (4)_ed
1 (5)_ed
1 (6)_ed
1 (7)_ed
1 (8)_ED
previous arrow
next arrow
1 (1)_ed
1 (2)_ed
1 (3)_ed
1 (4)_ed
1 (5)_ed
1 (6)_ed
1 (7)_ed
1 (8)_ED
previous arrow
next arrow

วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์มะเร็งลำปาง และ บ้านพักคนชรา
แจกทาน บริจาคสิ่งของ ร่วมสมทบทุนผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้
รวมยอดเงินทำบุญ 78,000 บาท